Gebyr og renter

Gebyrer for Ryomgaard Fjernvarme gældende indtil  31.5.2019

 

Rykkerskrivelse pr. stk. 100,00 kr. momsfri
Inkassomeddelse pr. stk. 100,00 kr. momsfri
Flytteopgørelse 81,25 kr. incl.moms
Aflæsningsbesøg 337,50 kr. incl.moms
Ekstrordinær måleraflæsning med regning 250,00 kr. incl. moms
Fogedforretning (se note 1) Efter regning kr.  incl.moms
Nedtagning af måler 750,00 kr. incl.moms
Genetablering af måler 750,00 kr. incl.moms
Målerundersøgelse på stedet 418,75 kr.  incl.moms
Lukkebesøg 375 kr. momsfri
Genoplukning inden for normal åbningstid 468,75 kr. incl.moms

 

Der foretages kvartalvis opkrævning den 1. juli, 1. oktober, 1. januar og 1. april.