Gældende priser

Du kan downloade prislisten og se eksempel på beregning her

Priserne er gældende

1.1.2019-31.12.2019

Excl. moms i kr. Incl. moms i kr.
Husstande 0 - 90 m² 3.033,00 3.791,25
Husstande 91 - 110 m² 3.467,00 4333,75
Husstande 111 - 200 m² 3.900,00 4.875,00
Husstande 201 - 300 m² 4.333,00 5.416,25
Husstande 301m ² og opefter = storforbrugere      
Variabel afgift pr. MWh 542,00 677,50
Storforbrugere med 1 stk. hovedmåler      
Fast afgift pr. år 19,50 kr./m2 24,38 kr./m2
Forbrugsbidrag pr. MWh 542,00 677,50

Lavenergi Huse:

Der ydes 50 % rabat på den faste afgift gældende fra den 1.11.2017 . Se prislisten.

Acontobetalingen er forudbetalt.

Der foretages kvartalsvis opkrævning den 1.februar, 1. maj og 1. august og 1. november 2019 der opkræves via NETS.

Slutaflæsning foretages af værket i slutningen af december måned og årsopgørelsen udsendes via NETS sammen med februar raten.

Der skal betales fast afgift fra den dato man får udleveret måleren. Dog senest 3. måneder efter  stikledningen er lagt ind.

Der opkræves efter BBR registrets fortegnelse over ejendommens m² boligareal, kælder, udnyttet tagetage, andet areal og erhvervsareal for både privatboliger og erhverv.