Tilslutningspriser

Priserne er gældende 1.6.2018-31.5.2019 Excl. moms i kr. Incl. moms i kr.
Tilslutningsbidrag 15.000,00 18.750,00
       
        
Storforbrugere med 1 stk. hovedmåler      
Tilslutningbidrag 20.000,00 25.000,00
Investeringsbidrag 112kr./m2 140kr./m2

Andelshaver/aftager sørger selv for gravearbejde på egen grund, ansvaret for eventuelle skader forårsaget af dette arbejde, samt rengøring/reparation efter endt fjernvarmeinstallation påhviler forbrugerne.

At andelshaver/aftager selv afholder udgifterne til husinstallation.

Byggemodningsbidraget størrelse på nyudstykninger, afhænger af de konkrete forhold i forbindels med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger til og i udstykningsområdet.

Betaling skal finde sted senest 8 dage inden arbejdet udføres.